پیام سایت

بزرگترین افتخاردر این نیست که هرگززمین نخوریم ، بلکه در برخواستن پس از هر بار زمین خوردن است.

تصویر تصادفی

تصویر تصادفی

مدیریت فایل

اصلاحیه داوری اصلاحیه داوری 13 شهریور, 4:52ق.ظ -
مسابقات مسابقات 13 شهریور, 4:49ق.ظ -
آزمون کمربند آزمون کمربند 13 شهریور, 4:54ق.ظ -

حدیث هفته

امام حسین (ع) فرمودند:

إنَّ أجوَدَ النَّاسِ مَن أعطیَ مَن لا یرجُو.
بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند.

آمار بازدیدکنندگان

۳
۴۹
۶۰۸۲۱۶

تبلیغات شما

جودو

تبلیغات باشگاه حکمیه تهرانپارس

تمرین روزهای فرد ساعت 19 الی 20:30