پیام سایت

بزرگترین افتخاردر این نیست که هرگززمین نخوریم ، بلکه در برخواستن پس از هر بار زمین خوردن است.

تصویر تصادفی

تصویر تصادفی

آزمون دان

بنا به گزارش کمیته آزمون فدراسیون جودو آزمون کمربند جودو دان  ۱،۲،۳ دراستان قزوین در تاریخ ۹۰/۴/۱۴ برگزار می گردد.

جودوکاران می توانند جهت ثبت نام و شرکت در آزمون در تاریخ مذکور مراجعه نمایند.

درج نظر

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید

XML نظرات: RSS | Atom

حدیث هفته

امام حسین (ع) فرمودند:

إنَّ أجوَدَ النَّاسِ مَن أعطیَ مَن لا یرجُو.
بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند.

آمار بازدیدکنندگان

۴
۶۸
۶۰۸۲۳۵

تبلیغات شما

جودو

تبلیغات باشگاه حکمیه تهرانپارس

تمرین روزهای فرد ساعت 19 الی 20:30