پیام سایت

بزرگترین افتخاردر این نیست که هرگززمین نخوریم ، بلکه در برخواستن پس از هر بار زمین خوردن است.

تصویر تصادفی

تصویر تصادفی

آزمون دان 1 الی 4

هيئت جـــــودو استــــان تهــــــران در نظــر دارد آزمون دان ۱ الي ۴ را در روز پنج شنبه مـــورخ ۸۹/۱۰/۲ در ورزشگاه شهيد موگوئي بــــرگــــزار نمـــايد،واجـــدين شرايط مي توانند مدارك خود را جهت ثبت نـــام تــــا تاريخ ۸۹/۹/۲۸ تحويل هيئت جودو استان تهران نمايند.

مدارك لازم:

۱.اصل و كپي آخرين حكم كمربند

۲.اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي

۳.كارت هوشمند

۴.يك قطعه عكس

۵.هزينه آزمون دان ۱و۲ مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ريال و دان ۳و۴ ميلغ ۳۵۰۰۰۰ ريال مي باشد كه به حساب هيئت جودو استان تهران به شماره ۶۹۶۴۷۷۰۷ بانك ملت شعبه پيچ شميران واريز گردد.

درج نظر

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید

XML نظرات: RSS | Atom

حدیث هفته

امام حسین (ع) فرمودند:

إنَّ أجوَدَ النَّاسِ مَن أعطیَ مَن لا یرجُو.
بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند.

آمار بازدیدکنندگان

۴
۱۹
۶۰۸۱۸۶

تبلیغات شما

جودو

تبلیغات باشگاه حکمیه تهرانپارس

تمرین روزهای فرد ساعت 19 الی 20:30