پیام سایت

بزرگترین افتخاردر این نیست که هرگززمین نخوریم ، بلکه در برخواستن پس از هر بار زمین خوردن است.

تصویر تصادفی

تصویر تصادفی

مربیگری

  • کلاس مربیگری جودو درجه سه

    بنا به خبر واصله ، یگ دوره کلاس مربیگری جودو درجه سه از تاریخ ۸۹/۹/۲۷ لغایت ۸۹/۹/۳۰ به میزبانی کمیته آموزش هیئت جودو بسیج کشور در باشگاه دوکوهه تهران برگزار گردید.این دوره به لحاظ کمی و کیفی در سطح خیلی خوبی برگزار گردید و مرتبیان به تاکتیکها ، تکنیکها و روش های نوین آموزش جودوآشنا شدند.  اسایتد این دوره استاد والی ، استاد صادق ادیبی و استاد سلگی بودند.

حدیث هفته

امام حسین (ع) فرمودند:

إنَّ أجوَدَ النَّاسِ مَن أعطیَ مَن لا یرجُو.
بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند.

آمار بازدیدکنندگان

۵
۴۶
۶۰۸۲۱۳

تبلیغات شما

جودو

تبلیغات باشگاه حکمیه تهرانپارس

تمرین روزهای فرد ساعت 19 الی 20:30