پیام سایت

بزرگترین افتخاردر این نیست که هرگززمین نخوریم ، بلکه در برخواستن پس از هر بار زمین خوردن است.

تصویر تصادفی

تصویر تصادفی

آزمون

  • آزمون دان

    بنا به گزارش کمیته آزمون فدراسیون جودو آزمون کمربند جودو دان  ۱،۲،۳ دراستان قزوین در تاریخ ۹۰/۴/۱۴ برگزار می گردد.

    جودوکاران می توانند جهت ثبت نام و شرکت در آزمون در تاریخ مذکور مراجعه نمایند.

  • آزمون دان 1 الی 4

    هيئت جـــــودو استــــان تهــــــران در نظــر دارد آزمون دان ۱ الي ۴ را در روز پنج شنبه مـــورخ ۸۹/۱۰/۲ در ورزشگاه شهيد موگوئي بــــرگــــزار نمـــايد.

حدیث هفته

امام حسین (ع) فرمودند:

إنَّ أجوَدَ النَّاسِ مَن أعطیَ مَن لا یرجُو.
بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند.

آمار بازدیدکنندگان

۲
۵۴
۶۰۸۲۲۱

تبلیغات شما

جودو

تبلیغات باشگاه حکمیه تهرانپارس

تمرین روزهای فرد ساعت 19 الی 20:30